Η "ΦΟΝΤΑΝ" ξεκίνησε την δραστηριότητα της τον Απρίλιο του 1989.

     Βασική δραστηριότητα της ήταν και παραμένει η παραγωγή σοκολατοειδών και μάρτζιπαν καθώς και η εμπορία συναφών ειδών.

     Ο καθοριστικός στόχος, της ελεγχόμενης - άμεσης πώλησης και διανομής, είχε ως αποτέλεσμα την δημιουργία οργανωμένου δίκτυου πωλήσεων

και διανομών , το οποίο σήμερα κατατάσσεται μεταξύ των σπουδαιότερων  εμπορικών δικτύων που δραστηριοποιούνται στο Ν. Αττικής  και

αποτελεί πρότυπο οργάνωσης.

      Από τον Απρίλιο του 1998, πάντα με στόχο την ελεγχόμενη - άμεση πώληση επεκτείνεται και στους επτά (7) Νομούς της Πελοποννήσου καθώς

και στους Νομούς της Στερεάς Ελλάδας, περιλαμβανομένου του Νομού Ευβοίας, της Θεσσαλίας καθώς και των νησιών του Νοτίου Ιονίου. Σήμερα

στο δίκτυό της έχουν περιληφθεί τα νησιά του Νομού Κυκλάδων και  Δωδεκανήσου καθώς και μέρος της Κρήτης.

      Σημαντικό παράγοντα της δημιουργίας  του μεγάλου πελατολόγιου αποτέλεσε η κατά σειρά ετών συμμετοχή σε μεγάλες εκθέσεις τροφίμων, η

συμμετοχή σε διαφημίσεις στα περιοδικά του κλάδου, το πλούσιο έντυπο διαφημιστικό υλικό, η εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού, η επιλογή

άριστων πρώτων υλών των παραγόμενων προιόντων, η πλήρης γνώση και η χρήση του λογισμικού απ' όλα τα στελέχη της επιχείρησης, αλλά

κυρίως ο στόχος της ελεγχόμενης - άμεσης πώλησης και διανομής.